Returns & Exchanges Policy

All Unused items and unopened card packages or accessories can be returned without any problems for 14 days from receipt of the items. You pay for return shipping and the order is refunded via the same payment method you used for the purchase. We will help you with a return label if you need it. If you happen to have received defective, damaged or simply faulty, it is best to notify us immediately. We will do our best to fix the problem as soon as possible.

For Pokemon products, several of the manufacturers have their own schemes to replace cards with manufacturing defects or damage and other defects. Defects in card production should be contacted with Pokemon company.

Alle ubrukte varer og uåpnede kortpakker eller tilbehør kan returneres uten problemer i 14 dager fra mottak av varene. Du betaler for returfrakt, og ordren refunderes via samme betalingsmåte som du brukte for kjøpet. Hvis du tilfeldigvis har fått defekt, skadet eller rett og slett feil, er det best å varsle oss umiddelbart. Vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet så snart som mulig. For Pokemon-produkter har flere av produsentene sine egne ordninger for å erstatte kort med produksjonsfeil eller skader og andre feil. Mangler i kortproduksjonen bør kontaktes med Pokemon-selskapet.